petitchatontoutmimi

petitchatontoutmimi

Hello :) I'm Stéphanie from Paris

Lubitel 166 Universal
Holga 120gtlr
Diana Mini
Olympus 35 RC
Zeiss Ikon Vitessa 500L
Canon FTb QL

2 49

アルバム