La bellesa del temps que passa a poc a poc

I parlàvem de quines altres coses podríem fer i de què podríem fer quan arribasen. / Y hablábamos de qué otras cosas podríamos hacer, y de que podriamos hacer cuando llegasen.

[Raimon]

More photos by espiadimonis