2 Comment

  1. opon21
    opon21 ·

    ปีหน้ากลับจาก ตจว. ไม่รู้ว่าจะมุมนี้จะยังอยู่รึเปล่า T_T

  2. wapclub
    wapclub ·

    @opon21 คิดว่าทันครับตั้งถึงกลางเดือนมกราคม

More photos by wapclub