s090l

s090l

L̶o̶u̶d̶ p̶i̶e̶r̶c̶i̶n̶g̶ c̶r̶y̶ o̶f̶ e̶c̶s̶t̶a̶s̶y̶

Nikon FM2

I rub my film negatives on a Persian rug before scanning.

sssubdue.blog

10 44

アルバム

 • Album: Random Shit

  s090l が 2018-05-14 にシェアしました · 2 枚の写真
 • Album: Home

  s090l が 2018-04-30 にシェアしました · 16 枚の写真
  8
 • Album: Destroyed Negatives

  s090l が 2018-04-30 にシェアしました · 10 枚の写真
 • Album: South Beach

  s090l が 2018-04-30 にシェアしました · 16 枚の写真
  2