Pavlo-Ochakovskaya spit

Taganrog Bay

More photos by why-yu